Sekretesspolicy

Personuppgifter
Atwrk AB (Atwrk) levererar en plattform som hjälper nyanlända och andra som tidigare inte jobbat i Sverige eller bott i hyresrätt att träna på och förstå spelreglerna och de oskrivna reglerna på bland annat arbets- och bostadsmarknaden.
Organisationsnummer: 559030-0496
Postadress: Kokerigatan 3, 671 60 Arvika
E-postadress: [email protected]

Anledning till att personuppgifter sparas
Atwrk lagrar uppgifter för att användarna ska kunna logga in och genomföra sina tester. Atwrk har inget eget intresse i personuppgifterna utan dessa lagras åt de kunder som använder Atwrks plattform.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke lika lätt som du lämnande det genom att kontakta oss.

Typ av personuppgifter som sparas
Vårt mål är att spara så få uppgifter som möjligt, vi sparar därför endast förnamn, e-postadress samt testresultat.

Vem hanterar personuppgifterna?
Anställda hos Atwrk har tillgång till uppgifterna för att t.ex. söka kontakt vid eventuella frågor eller hantera olika typer av ärenden som rör tjänsten. De administratörer som är utsedda av kunden kan se sina respektive gruppers användare. Även våra externa leverantörer har på olika sätt tillgång till uppgifterna.

Externa leverantörer
GleSYS – Vår leverantör av servrar, står för drift och lagring av våra tjänster och lagrar därmed personuppgifter i servrar och loggar.
Binero – Hanterar vår e-post och lagrar därmed de eventuella personuppgifter som kan ha skickats till oss via meddelanden.
Bacill – Utvecklar våra tjänster och har då tillgång till kodbaserna samt innehållet hos de övriga externa leverantörerna.
Neatbit – Utvecklar våra tjänster och har då tillgång till kodbaserna samt innehållet hos de övriga externa leverantörerna.
Postmark – Står för e-postutskick i form av inbjudningar, återställning av lösenord m.m. och lagrar därmed e-postadresser och namn.

Hur länge uppgifterna sparas
Användarens uppgifter sparas tre år efter det datum då Atwrk inte längre är leverantör till kunden som bjudit in användaren.

Tagna säkerhetsåtgärder
All trafik mellan användare och våra applikationer är krypterad. Lösenord krypteras med en en-vägs-algoritm och kan inte avkrypteras.

Begäran om redigering och borttagning
Alla användare har rätten att begära utdrag av sina uppgifter, få sina uppgifter redigerade eller helt borttagna från vårt system. Detta görs genom att kontakta oss via e-post till [email protected]

Frågor och funderingar
Vi välkomnar alla frågor som rör våra tjänsters hantering av personuppgifter och integritet. Kontakta oss via e-post på [email protected]

Du har rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

logo_kstad
logo_edakommun-logo
logo_boab-logo
logo_foretag-logotyp
logo_arvika-logotyp
logo_stiftelsen
logo_liveside
logo_HGF
logo_varmtsm

@wrk AB
Besöksadress: Kokerigatan 3, 671 60 Arvika
Postadress: c/o Karlstads BusinessCenter, Box 2050, 650 02 Karlstad
E-post: [email protected]

Innehar F-skatt
Organisationsnummer: 559030-0496

Copyright © @wrk 2020