@wrk

@wrk hjälper människor och organisationer till bättre introduktioner. Om man är ny i Sverige eller för första gången går till jobbet som ung vuxen vet man inte vad som förväntas. Det samma gäller när du för första gången blir hyresgäst. För att undvika onödiga kulturkrockar och kostnader så har vi tillsammans med arbetsgivare, gymnasieskolor, branschorganisationer, fastighetsägare och bostadsbolag har vi sedan 2015 utvecklat en pedagogisk app med teori och test i ett som gör det lätt att göra rätt från början.

Vi har också tillsammans med kommuner, kommunala bolag och arbetsgivare tagit fram en enkel, interaktiv introduktion som innehåller de absolut viktigaste spelreglerna som gäller på jobbet som är perfekt för att förbereda unga på kommunala feriejobb, sommarjobb eller första praktikplatsen. Det ska vara lätt att göra rätt.

TILLV Samarbete RGB Lila

Nya Arenor med finansiering från Tillväxtverket

Med finansiering från Tillväxtverket genomför @wrk projektet Nya Arenor i Arvika och Eda. Projektet startade i slutet av 2018 och pågår fram till årsskiftet 2020. Vi genomför insatser som leder till att förbättra utrikesföddas förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Genom starkare nätverk, nya arenor att möta näringslivet på och få nya kontaktytor på arbetsmarknaden ökar chansen att få ett jobb.

Projektet genomförs tillsammans med Arvika och Eda kommun, Liveside Event, Företagarna i Arvika, Tigbro, Sommavik m flera. 

EUlogo_c_RGB

Klimatsmart app med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden

I appen finns totalt 75 frågor fördelade på ett antal kategorier, allt för att undvika kulturkrockar och minska kostnader. Testet kan användas i samband med boendeintroduktioner, boskolor eller på gymnasie- och samhällsinformation.
Med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden har vi utvecklat miljödelen av vår app för de som är nya som hyrsgäster. 

EUES
leader

Closer To Job

@wrk har beviljats finansiering på närmare 1.3 Mkr av Leader för att genomföra projektet Closer To Job tillsammans med Grums, Forshaga, Hammarö, Kil och Karlstads kommun. Av finansieringen kommer 865 482 SEK från Regional- och socialfondsprogrammet för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 och 424 590 SEK från Leader Närheten.

@wrk vill bidra med kunskap, erfarenheter och verktyg för att tillsammans med kommunerna göra ungdomar och utrikes födda mer anställningsbara, bl a genom att jobba tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet. Det är centrala komponenter för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden och vi vet att ungdomar och andra som tidigare inte jobbat behöver träning och utbildning för hur det vanligen fungerar i arbetslivet. 

Projektet har en egen sida, closertojob.eu och finns på Facebook. Följ oss gärna där! facebook.com/closertojob

logo_kstad
logo_edakommun-logo
logo_boab-logo
logo_foretag-logotyp
logo_arvika-logotyp
logo_stiftelsen
logo_liveside
logo_HGF
logo_varmtsm

@wrk AB
Besöksadress: Kokerigatan 3, 671 60 Arvika
Postadress: c/o Karlstads BusinessCenter, Box 2050, 650 02 Karlstad
E-post: [email protected]

Innehar F-skatt
Organisationsnummer: 559030-0496

Copyright © @wrk 2020