Atwrk har beviljats finansiering på närmare 3 Mkr av Tillväxtverket

Atwrk har beviljats finansiering på närmare 3 Mkr av Tillväxtverket för att genomföra insatser som leder till att förbättra utrikesföddas förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Genom starkare nätverk, nya arenor att möta näringslivet på och få nya kontaktytor på arbetsmarknaden ökar chansen att få ett jobb. Projektet startar i Arvika under 2018 och pågår sedan under 2019 och 2020. En central komponent i projektet är Atwrks digitala verktyg som ger människor som inte tidigare jobbat i Sverige möjlighet att träna på svensk arbetsmarknad och hur det vanligen fungerar på svenska arbetsplatser.

Atwrk genomför projektet tillsammans med ett antal partners i Arvika. Partners är Arbetsförmedlingen, Arvika kommun, Thermia, Liveside Event, Sommarviks camping, Make My Day, Four PR och Företagarna i Arvika.

Atwrk växlar samtidigt upp arbetet med vårt verktyg för att träna på hur det fungerar att bo i hyresrätt i Sverige för de som tidigare inte gjort det.

logotyp_Finansiering Tillvaxtverket

Publicerad 2018-10-18
Copyright © @wrk 2019