Atwrk tecknar avtal med Fastighetsägarna MittNord som leverantör av medlemsförmån.

Atwrk är stolta och glada över att få leverera vår bostadsapp till Fastighetsägarna MittNords medlemmar genom ett förmånsavtal. Människor som inte tidigare bott i hyresrätt får då genom ett 60-tal frågor i appen möjlighet att träna på hur det fungerar för är att ökad kunskap ska bidra till färre konflikter mellan hyresgäster och minskade kostnader på grund av onödigt slitage.

Fastighetsägarna är en branschorganisation som företräder hyresvärdar och bostadsrättföreningar och verkar för en väl fungerande fastighetsmarknad.

Fastighetsägarna MittNord har 3600 medlemmar som tillsammans äger drygt 13 000 fastigheter. Regionens verksamhetsområde sträcker sig över delar av Östergötlands län samt Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län.

atwrk_annons_7

Publicerad 2018-10-09
Copyright © @wrk 2019