@wrks körkort för snabbare etablering i Sverige

Integrationssnycklarna i Sverige heter jobb och bostäder. Atwrk:s körkort hjälper nyanlända och andra som tidigare inte jobbat i Sverige eller bott i hyresrätt att träna på och förstå spelreglerna och de oskrivna reglerna på både arbets- och bostadsmarknaden. Frågeställningarna i appen finns på svenska, engelska, somali, arabiska och dari, allt för att underlätta för användaren.

@wrk mockups
Download on the App Store Get it on Google Play

Om @wrk

@wrk brinner för att människor ska komma in fortare i det svenska samhället. Frågorna i våra körkort hjälper människor att träna på hur det fungerar i Sverige. Vi hjälper till att hantera de frågor som uppkommer då social kunskap och beteendemönster är annorlunda än hur det i regel fungerar i Sverige. Kultur är alltid rätt i det sammanhang där den finns. Det handlar inte om ”rätt” eller ”fel” utan om att sakligt och pedagogiskt förmedla hur vårt samhälle fungerar. Vi ställer de svåra, och för snabbare integration helt avgörande frågorna. Som få vågar ställa.

Applikationen finns för både Android och i Appstore.

Våra körkort

Tester

Arbetsmarknad

Tillsammans med HR-avdelningar, personalchefer och rekryterare har vi identifierat sex områden som är snarlika oavsett om du jobbar på en snabbmatskedja, inom vården eller i butik. Du får möjlighet att träna på hur man jobbar med kollegor, tider, möten, klädsel och inte minst varför just "fika" är så otroligt svenskt i sin företeelse. Du får också möjlighet att träna dig och lära hur oskrivna regler på svenska arbetsplatser fungerar.

Tester

Boende i hyresrätt

Bostadsmarknaden i Sverige, och kanske framförallt boende i hyresrätt, skiljer sig från många andra länder. Tillsammans med kommunala bostadsbolag, bovärdar och Hyresgästföreningen har vi tagit fram ett antal områden att gå igenom. Du får träna på innemiljö, utemiljö, hur olika regler fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst och inte minst hur du kan få stöd och råd om något är fel eller går sönder.

Tester

Skräddarsytt för just dina behov

Applikationen kan även skräddarsys med kundens egna frågor. Eftersom tekniken finns och är enkel att använda kan du som kund lägga in egna frågor. Antingen hjälper vi till att ta fram och lägga in eller så tar du fram dina egna frågor.